EXERT Centrum Języków Obcych

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019 na zakończenie ostatniej klasy szkoły podstawowej w nowym systemie.
Absolwenci szkoły podstawowej egzamin ósmoklasisty będą zdawali z języka polskiego, JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO i matematyki oraz jednego z przedmiotów do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii. Egzamin ósmoklasisty będzie obowiązkowy. Wyniki uzyskane na tym egzaminie nie wpłyną na ukończenie szkoły, będą natomiast stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
W okresie przejściowym, czyli w latach 2019-2021, egzamin z języka obcego będzie na poziomie A2/A2+, w związku z kontynuacją nauczania z klasy 6. na podbudowie podstawy programowej z 2012. Docelowy poziom egzaminu z języka obcego to A2+/B1, przy czym w zakresie poziomu B1 testowane będą jedynie wybrane zagadnienia i tylko w zakresie umiejętności receptywnych.

PRZYKŁADOWE ZESTAWY EGZAMINACYJNE:
Język angielski
Język angielski - tranksrypcja nagrania
Język angielski - zasady oceniania

Język hiszpański
Język hiszpański - tranksrypcja nagrania
Język hiszpański - zasady oceniania

Język niemiecki
Język niemiecki - tranksrypcja nagrania
Język niemiecki - zasady oceniania