EXERT Centrum Języków Obcych

Conditionals

CONDITIONALS czyli "okresy warunkowe" - jak sama nazwa wskazuje są niezbędne do wyrażenia sytuacji/czynności, do której zaistnienia (bądź nie) potrzebne jest spełnienie pewnego warunku
ZERO CONDITIONAL:

Tego okresu warunkowego używa się, gdy chce się powiedzieć o czymś, co zawsze jest prawdziwe. Czyli na przykład...

If you freeze water, it turns into ice.
Snow melts if you heat it.

Schemat konstrukcji takiego wyrażenia jest następuj±cy:

IF + PRESENT SIMPLE , PRESENT SIMPLE
(lub: Present Simple + if + Present Simple)
IF = JEŚLI

Z uwagi na fakt, że takie wyrażenia są zawsze zgodne z prawdą, "if" można zastąpić wyrazem "whenever" ("kiedykolwiek, za każdym razem").

FIRST CONDITIONAL:

Ten okres warunkowy używany jest do mówienia o sytuacjach, które mogą się wydarzyć (lub nie...) w przyszłości. Dana sytuacja może nastąpić jeśli zostanie spełniony pewien warunek (pojawia się on w części zdania zawierającej "if").

If the weather clears, I will go for a walk.
("If the weather clears" = warunek do spełnienia; "I will go for a walk" - sytuacja, która będzie mieć miejsce, jeśli spełniony zostanie dany warunek)

If you don't stop that, I will kill you!

Schemat konstrukcji takiego wyrażenia jest następujący:

IF + PRESENT SIMPLE , WILL (WON'T)
(lub: Will/Won't + if + Present Simple)
IF = JEŚLI

SECOND CONDITIONAL:

Ten okres warunkowy służy do opisania zdarzeń, które mogłyby nastąpić w przyszłości, ale trudno uwierzyć w ich realność:

If I won the lottery, I would buy a house.
(Gdybym wygrał na loterii, kupiłbym sobie dom.)

Czasami używając tego okresu warunkowego można przedstawić całkowicie nierealne sytuacje:

If I were you, I would marry her.
("were" w każdej osobie używane jest do podkreślenia nierealności danego zdarzenia)

Schemat konstrukcji jest następuj±cy:

IF + PAST SIMPLE , WOULD (WOULDN'T)
(lub: Would/Wouldn't + if + Past Simple)
IF = GDYBY

THIRD CONDITIONAL:

Ten okres warunkowy niezbędny jest do opisania sytuacji całkowicie hipotetycznych - sytuacji, które mogłyby się wydarzyć, gdyby spełnił się okreslony warunek w przeszłości. Czyli, krótko mówiąc, możemy sobie w ten sposób porozmawiać "co by było, gdyby..."

If she had learnt more, she would have passed her exams.
(Gdyby się uczyła więcej, to zdałaby egzaminy.)

They would have got better jobs, if they had worked harder at school.

Schemat konstrukcji jest następujący:

IF + PAST PERFECT (had + III forma czasownika) , FUTURE PERFECT IN THE PAST (lub bardziej po ludzku: WOULD HAVE + III forma czasownika)
(lub: Would/Wouldn't have ... + if + Past Perfect)
IF = GDYBY