EXERT Centrum Języków Obcych

O firmie

WITAM!

EXERT to:
*ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi;
*najlepsi nauczyciele języków obcych w regionie i nie tylko;
*dzięki pracy dydaktycznej w szkole szerokie kontakty ze szkołami w Europie oraz Stanach Zjednoczonych; *koordynowanie kilku projektów współpracy międzynarodowej Comenius oraz Erasmus+ (certyfikaty uznania od Lubelskiego Kuratora Oświaty);
*ponad 25 projektów akcji eTwinning (multimedialna współpraca szkół europejskich). Wiele wyróżnionych Odznakami Jakości, kilka Europejską Odznaką Jakości.
*w 2006 najwyższe wyróżnienie w Unii Europejskiej dla nauczyciela języków obcych: EUROPEAN LANGUAGE LABEL;


MOŻEMY SŁUŻYĆ PROFESJONALNYM WSPARCIEM W ZAKRESIE:
- nauczania języka angielskiego (wszystkie poziomy, każdy rodzaj egzaminu), języka hiszpańskiego, francuskiego i niemieckiego (poziomy od A1 do B2);
- szkolenia i przygotowania kadry pedagogicznej szkoły do przygotowania i prowadzenia europejskich projektów edukacyjnych;
- prowadzenia szkoleń niezbędnych do uzyskania awansu zawodowego przez nauczycieli;
- tłumaczeń "zwykłych" oraz specjalistycznych;
- tłumaczeń stron internetowych;
- pomocy doraźnej dla każdego w wyżej wymienionych dziedzinach;
- pomocy w przygotowaniu projektów w ramach Erasmus+ czy EFS

Zapraszam do współpracy - Paweł Ciemięga