EXERT Centrum Języków Obcych

Egzamin gimnazjalny

Egzamin ten oficjalnie przeszedł do historii.
W dniach 10-12.04.2019 odbył się ostatni egzamin gimnazjalny.


ARKUSZE EGZAMINACYJNE 2019:
Język angielski poziom podstawowy
Język angielski poziom podstawowy - transkrypcja nagrań
Język angielski poziom podstawowy - zasady oceniania
Język angielski poziom rozszerzony
Język angielski poziom rozszerzony (zadania otwarte)
Język angielski poziom rozszerzony - transkrypcja nagrań
Język angielski poziom rozszerzony - zasady oceniania

Język niemiecki poziom podstawowy
Język niemiecki poziom podstawowy - transkrypcja nagrań
Język niemiecki poziom podstawowy - zasady oceniania
Język niemiecki poziom rozszerzony
Język niemiecki poziom rozszerzony (zadania otwarte)
Język niemiecki poziom rozszerzony - transkrypcja nagrań
Język niemiecki poziom rozszerzony - zasady oceniania

Język hiszpański poziom podstawowy
Język hiszpański poziom podstawowy - transkrypcja nagrań
Język hiszpański poziom podstawowy - zasady oceniania
Język hiszpański poziom rozszerzony
Język hiszpański poziom rozszerzony (zadania otwarte)
Język hiszpański poziom rozszerzony - transkrypcja nagrań
Język hiszpański poziom rozszerzony - zasady oceniania

ARKUSZE EGZAMINACYJNE 2018:
Język angielski poziom podstawowy
Język angielski poziom podstawowy - transkrypcja nagrań
Język angielski poziom podstawowy - zasady oceniania
Język angielski poziom rozszerzony
Język angielski poziom rozszerzony (zadania otwarte)
Język angielski poziom rozszerzony - transkrypcja nagrań
Język angielski poziom rozszerzony - zasady oceniania

Język niemiecki poziom podstawowy
Język niemiecki poziom podstawowy - transkrypcja nagrań
Język niemiecki poziom podstawowy - zasady oceniania
Język niemiecki poziom rozszerzony
Język niemiecki poziom rozszerzony (zadania otwarte)
Język niemiecki poziom rozszerzony - transkrypcja nagrań
Język niemiecki poziom rozszerzony - zasady oceniania

Język hiszpański poziom podstawowy
Język hiszpański poziom podstawowy - transkrypcja nagrań
Język hiszpański poziom podstawowy - zasady oceniania
Język hiszpański poziom rozszerzony
Język hiszpański poziom rozszerzony (zadania otwarte)
Język hiszpański poziom rozszerzony - transkrypcja nagrań
Język hiszpański poziom rozszerzony - zasady oceniania

ARKUSZE EGZAMINACYJNE 2017:
Język angielski poziom podstawowy
Język angielski poziom podstawowy - transkrypcja nagrań
Język angielski poziom podstawowy - zasady oceniania
Język angielski poziom rozszerzony
Język angielski poziom rozszerzony (zadania otwarte)
Język angielski poziom rozszerzony - transkrypcja nagrań
Język angielski poziom rozszerzony - zasady oceniania

Język niemiecki poziom podstawowy
Język niemiecki poziom podstawowy - transkrypcja nagrań
Język niemiecki poziom podstawowy - zasady oceniania
Język niemiecki poziom rozszerzony
Język niemiecki poziom rozszerzony (zadania otwarte)
Język niemiecki poziom rozszerzony - transkrypcja nagrań
Język niemiecki poziom rozszerzony - zasady oceniania

Język hiszpański poziom podstawowy
Język hiszpański poziom podstawowy - transkrypcja nagrań
Język hiszpański poziom podstawowy - zasady oceniania
Język hiszpański poziom rozszerzony
Język hiszpański poziom rozszerzony (zadania otwarte)
Język hiszpański poziom rozszerzony - transkrypcja nagrań
Język hiszpański poziom rozszerzony - zasady oceniania