EXERT Centrum Języków Obcych

Egzamin gimnazjalny

Likwidacja gimnazjów sprawia, iż tylko jeszcze w latach 2018 i 2019 będzie organizowany ten typ egzaminu.

Informator o egzaminie gimnazjalnym

ARKUSZE EGZAMINACYJNE 2018:
Język angielski poziom podstawowy
Język angielski poziom podstawowy - transkrypcja nagrań
Język angielski poziom podstawowy - zasady oceniania
Język angielski poziom rozszerzony
Język angielski poziom rozszerzony (zadania otwarte)
Język angielski poziom rozszerzony - transkrypcja nagrań
Język angielski poziom rozszerzony - zasady oceniania

Język niemiecki poziom podstawowy
Język niemiecki poziom podstawowy - transkrypcja nagrań
Język niemiecki poziom podstawowy - zasady oceniania
Język niemiecki poziom rozszerzony
Język niemiecki poziom rozszerzony (zadania otwarte)
Język niemiecki poziom rozszerzony - transkrypcja nagrań
Język niemiecki poziom rozszerzony - zasady oceniania

Język hiszpański poziom podstawowy
Język hiszpański poziom podstawowy - transkrypcja nagrań
Język hiszpański poziom podstawowy - zasady oceniania
Język hiszpański poziom rozszerzony
Język hiszpański poziom rozszerzony (zadania otwarte)
Język hiszpański poziom rozszerzony - transkrypcja nagrań
Język hiszpański poziom rozszerzony - zasady oceniania

ARKUSZE EGZAMINACYJNE 2017:
Język angielski poziom podstawowy
Język angielski poziom podstawowy - transkrypcja nagrań
Język angielski poziom podstawowy - zasady oceniania
Język angielski poziom rozszerzony
Język angielski poziom rozszerzony (zadania otwarte)
Język angielski poziom rozszerzony - transkrypcja nagrań
Język angielski poziom rozszerzony - zasady oceniania

Język niemiecki poziom podstawowy
Język niemiecki poziom podstawowy - transkrypcja nagrań
Język niemiecki poziom podstawowy - zasady oceniania
Język niemiecki poziom rozszerzony
Język niemiecki poziom rozszerzony (zadania otwarte)
Język niemiecki poziom rozszerzony - transkrypcja nagrań
Język niemiecki poziom rozszerzony - zasady oceniania

Język hiszpański poziom podstawowy
Język hiszpański poziom podstawowy - transkrypcja nagrań
Język hiszpański poziom podstawowy - zasady oceniania
Język hiszpański poziom rozszerzony
Język hiszpański poziom rozszerzony (zadania otwarte)
Język hiszpański poziom rozszerzony - transkrypcja nagrań
Język hiszpański poziom rozszerzony - zasady oceniania