EXERT Centrum Języków Obcych

Angielskie idiomy

Wybór angielskich idiomów

IDIOM POLSKI ODPOWIEDNIK
*to have an ace up one's sleeve mieć asa w rękawie
*a blessing in disguise szczęście w nieszczęściu / nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło
*to have ants in one's pants nie móc usiedzieć na miejscu / być niespokojnym
*to give sb a break dać komuś spokój / odczepić się od kogoś
*to keep up appearances zachowywać pozory / trzymać fason
*the apple of sb's eye czyjeś oczko w głowie
*out of ark bardzo stary / przedpotopowy
*to laugh your head off pękać ze śmiechu
*to be all ears zamienić się w słuch
*to grease sb's palm dać w łapę / przekupić
*a rude awakening przykra niespodzianka
*to bring home the bacon zarabiać na życie / utrzymywać rodzinę
*bag and baggage z całym dobytkiem
*to fight hammer and tongs walczyć zażarcie (na śmierć i życie)
*to spill the beans zdradzić sekret / wygadać się
*to learn by heart nauczyć się na pamięć
*to keep the ball rolling kontynuować / robić swoje
*to talk big przechwalać się
*to have itchy feet nie móc usiedzieć w jednym miejscu
*a little bird told me ptaszki ćwierkały o... / gdzieś o tym słyszałem
*small hours nad ranem / przed świtem
*in sb's black books na czyjejś czarnej liście
*to kill to birds with one stone upiec dwie pieczenie na jednym ogniu
*to have butterflies in one's stomach być rozstrzęsionym / denerwować się / przejmować się
*to be on the blink odmawiać posłuszeństwa / psuć się
*dressed to kill ubrany zabójczo / odstawiony
*in full bloom pełen energii
*off the beaten track na uboczu / na odludziu
*to give food for thought dać do myślenia
*once and for all raz na zawsze / definitywnie
*to split hairs dzielić włos na czworo
*to have an itching palm mieć lepkie ręce
*a wild goose chase szukanie igły w stogu siana
*to turn back the clock cofnąć czas
*a glutton for work pracuś / pracoholik
*to be in dire straits być w tragicznym położeniu
*to play one's card right odpowiednio coś rozegrać
*to build castles in the air budować zamki na piasku/lodzie
*to sell like hot cakes iść jak woda
*not be on speaking terms mieć ciche dni
*to beat about the bush owijać w bawełnę
*at the outside co najwyżej
*to drop a brick strzelić gafę
*to be brains of / behind sth być mózgiem czegoś
*to let one's hair down wyluzować się
*time bomb bomba z opóźnionym zapłonem
*not room to swing a cat ciasnota
*a bolt from the blue grom z jasnego nieba
*to have the gift of the gab mieć gadane / dar przekonywania
*in the same boat na tym samym wózku
*to be at each other's throats skakać sobie do gardeł