EXERT Centrum Języków Obcych

Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

Organizowany jest już od 15 lat dla uczniów współpracujących z nami szkół. Uczestnicy muszą wykazać się wiedzą na temat krajów angielskiego obszaru językowego oraz umiejętnościami językowymi. Konkurs składa się z sześciu etapów. Laureaci otrzymują atrakcyjne nagrody związane z tematyką konkursu.

LAUREACI
KONKURSÓW WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH®
Rok szkolny 1. miejsce 2. miejsce 3. miejsce
1. 2001/02 Ewelina Gano (IIIc)
Magdalena Żak
Olga Żarska (IId)

Ewa Poręba (IIId)
2. 2002/03
Justyna Drążyk
Monika Kurek (IIIa)

Marta Tudruj
Marta Wnuk (IIIa)
Magdalena Żak
Olga Żarska (IIId)
3. 2003/04
Katarzyna Lenart
Justyna Poręba (IIIa)

Katarzyna Kłodnicka (IIc) Jolanta Śliwka, Renata Siek;
Ilona Kot, Beata Sawecka (IIb)
4. 2004/05 Katarzyna Kłodnicka (IIIc)Edyta Ożga (IIIc)
Anna Małocha
Angelika Różycka (IIa)

5. 2005/06
Aneglika Niezgoda
Marta Węglińska (IIIb)

Iwona Pidek (IIb) Łukasz Oleszko (IIc)
6. 2006/07
Karolina Zarębska (IIa)
Iwona Pidek (IIIb)

Łukasz Oleszko (IIIc) Bartłomiej Lenard (IIb)
7. 2007/08
Kamila Pietrzycka (IIIa)

Arkadiusz Ciołek (IIa) Bartłomiej Lenard (IIIb)
8. 2008/09
Aleksandra Sławek (Ib)

Kinga Staszczyk (IIa) Marta Korzan (VIa)
9. 2009/10
Kinga Staszczyk (IIIa)

Kinga Kowalik (IIIa) Aleksandra Sławek (IIb)
10. 2010/11
Aleksandra Sławek (IIIb)

Nirina Rakotoarivo (IIIb) Magdalena Dziadosz (IIIb)
11. 2011/12
Damian Trzciński (IIIb)
Bartłomiej Mazur (IIIa)

Patrycja Sawicka (Ib) Katarzyna Wiater (Ib)
12. 2012/13
Katarzyna Wiater (IIb)

Patrycja Sawicka (IIb) Milena Mełgieś (IIIb)
13. 2013/14
Klaudia Omiotek (IIa)

Patrycja Sawicka (IIIb) Katarzyna Wiater (IIIb)
14. 2014/15
Klaudia Omiotek (IIIa)

Anna Omiotek (IIb) Karolina Szafranek (IIa)
15. 2015/16
Karolina Szafranek
(IIIa)
Anna Omiotek (IIIb)

--- Beata Sagan (Ia)