EXERT Centrum Języków Obcych

Matura

Przygotowujemy do egzaminu maturalnego z języka angielskiego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

Informator maturalny o egzaminie maturalnym z języka angielskiego (od 2023)
Informator maturalny o egzaminie maturalnym z języka hiszpańskiego (od 2023)
Informator maturalny o egzaminie maturalnym z języka angielskiego (2015-2022)

ARKUSZE MATURALNE 2021:
JĘZYK ANGIELSKI
Poziom podstawowy (wersja A)
Poziom podstawowy (transkrypcja nagrań)
Poziom podstawowy (zasady oceniania)
Poziom rozszerzony (wersja A)
Poziom rozszerzony (transkrypcja nagrań)
Poziom rozszerzony (zasady oceniania)
Poziom dwujęzyczny (wersja A)
Poziom dwujęzyczny (transkrypcja nagrań)
Poziom dwujęzyczny (zasady oceniania)

JĘZYK HISZPAŃSKI
Poziom podstawowy (wersja A)
Poziom podstawowy (transkrypcja nagrań)
Poziom podstawowy (zasady oceniania)
Poziom rozszerzony (wersja A)
Poziom rozszerzony (transkrypcja nagrań)
Poziom rozszerzony (zasady oceniania)
Poziom dwujęzyczny (wersja A)
Poziom dwujęzyczny (transkrypcja nagrań)
Poziom dwujęzyczny (zasady oceniania)

ARKUSZE MATURALNE 2020:
JĘZYK ANGIELSKI
Poziom podstawowy (wersja A)
Poziom podstawowy (transkrypcja nagrań)
Poziom podstawowy (zasady oceniania)
Poziom rozszerzony (wersja A)
Poziom rozszerzony (transkrypcja nagrań)
Poziom rozszerzony (zasady oceniania)
Poziom dwujęzyczny (wersja A)
Poziom dwujęzyczny (transkrypcja nagrań)
Poziom dwujęzyczny (zasady oceniania)

JĘZYK HISZPAŃSKI
Poziom podstawowy (wersja A)
Poziom podstawowy (transkrypcja nagrań)
Poziom podstawowy (zasady oceniania)
Poziom rozszerzony (wersja A)
Poziom rozszerzony (transkrypcja nagrań)
Poziom rozszerzony (zasady oceniania)
Poziom dwujęzyczny (wersja A)
Poziom dwujęzyczny (transkrypcja nagrań)
Poziom dwujęzyczny (zasady oceniania)

ARKUSZE MATURALNE 2019:
JĘZYK ANGIELSKI
Poziom podstawowy (wersja A)
Poziom podstawowy (transkrypcja nagrań)
Poziom podstawowy (zasady oceniania)
Poziom rozszerzony (wersja A)
Poziom rozszerzony (transkrypcja nagrań)
Poziom rozszerzony (zasady oceniania)
Poziom dwujęzyczny (wersja A)
Poziom dwujęzyczny (transkrypcja nagrań)
Poziom dwujęzyczny (zasady oceniania)

JĘZYK HISZPAŃSKI
Poziom podstawowy (wersja A)
Poziom podstawowy (transkrypcja nagrań)
Poziom podstawowy (zasady oceniania)
Poziom rozszerzony (wersja A)
Poziom rozszerzony (transkrypcja nagrań)
Poziom rozszerzony (zasady oceniania)
Poziom dwujęzyczny (wersja A)
Poziom dwujęzyczny (transkrypcja nagrań)
Poziom dwujęzyczny (zasady oceniania)

ARKUSZE MATURALNE 2018:
JĘZYK ANGIELSKI
Poziom podstawowy (wersja A)
Poziom podstawowy (transkrypcja nagrań)
Poziom podstawowy (zasady oceniania)
Poziom rozszerzony (wersja A)
Poziom rozszerzony (transkrypcja nagrań)
Poziom rozszerzony (zasady oceniania)
Poziom dwujęzyczny (wersja A)
Poziom dwujęzyczny (transkrypcja nagrań)
Poziom dwujęzyczny (zasady oceniania)

JĘZYK HISZPAŃSKI
Poziom podstawowy (wersja A)
Poziom podstawowy (transkrypcja nagrań)
Poziom podstawowy (zasady oceniania)
Poziom rozszerzony (wersja A)
Poziom rozszerzony (transkrypcja nagrań)
Poziom rozszerzony (zasady oceniania)
Poziom dwujęzyczny (wersja A)
Poziom dwujęzyczny (transkrypcja nagrań)
Poziom dwujęzyczny (zasady oceniania)

ARKUSZE MATURALNE 2017 (język angielski):
Poziom podstawowy (wersja A)
Poziom podstawowy (transkrypcja nagrań)
Poziom podstawowy (zasady oceniania)
Poziom rozszerzony (wersja A)
Poziom rozszerzony (transkrypcja nagrań)
Poziom rozszerzony (zasady oceniania)
Poziom dwujęzyczny (wersja A)
Poziom dwujęzyczny (transkrypcja nagrań)
Poziom dwujęzyczny (zasady oceniania)

Egzamin ustny - przykładowe zestawy