EXERT Centrum Języków Obcych

Miary i wagi

Niektóre miary i wagi używane w USA i Zjednoczonym Królestwie


NAZWA POLSKA NAZWA SKRÓT ODPOWIEDNIK
inch cal in 2,54 cm
foot stopa ft 0,3048 m
yard jard yd 0,9144 m
mile mila mi 1609,344 m
ounce uncja oz 28,34952 g
pound funt lb 0,45359237 kg
fluid once (UK) uncja płynu fl oz 0,02841 l
fluid once (US) uncja płynu fl oz 0,02957353 l
pint (UK) pinta, półkwarta pt 0,56826125 l
pint (US) pinta, półkwarta pt 0,473176473
quart (UK) kwarta qt 1,136 l
quart (US) kwarta qt 0,946352946 l
gallon (UK) galon gal 4,54561 l
gallon (US) galon gal 3,785411784 l
dry gallon (US) galon dla ciał sypkich gal 4,40490835 l
bushel (UK) buszel bu 36,3687 l
bushel (US) buszel bu 35,2391 l
hundredweight (UK) cetnar cwt 50,80234544 kg
hundredweight (US) cetnar cwt 45,3592 kg
stone kamień st 6,35029318 kg
UK ton (long ton) tona angielska t 1016,05 kg
US ton (short ton) tona amerykańska t 907,18 kg


PRZELICZANIE STOPNI FAHRENHEITA I CELSJUSZA:
Fahrenheit = 9/5 x Celsjusz + 32
Celsjusz = 5/9 x (Fahrenheit - 32)