EXERT Centrum Języków Obcych

OFERTA

*Nauczanie języka ANGIELSKIEGO (wszystkie poziomy, przygotowanie do każdego typu egzaminu).
*Nauczanie języka hiszpańskiego i niemieckiego (poziomy od A1 do B2).
*Szkolenia kadry pedagogicznej
*Prowadzenie szkoleń niezbędnych do uzyskania awansu zawodowego przez nauczycieli (zaświadczenia o ukończeniu szkolenia).
*Wsparcie do przygotowania i prowadzenia europejskich projektów edukacyjnych (także EFS).
*Doradztwo w zakresie promocji (np. projekty stron WWW) dla instytucji realizujących projekty edukacyjne oraz EFS.
*Tłumaczenia "zwykłe" oraz specjalistyczne.
*Tłumaczenia stron WWW.
*Pomoc doraźna dla każdego w wyżej wymienionych dziedzinach.
To jednak nie wszystko...

Także:
*Projektowanie stron WWW.
*Edycja, korekta dokumentów, komputerowe redagowanie tekstu (przepisywanie prac - w językach obcych).